CENNÍK

ZÁKLADNÁ VYÚČTOVACIA JEDNOTKA JE 1 NORMOSTRANA ZDROJOVÉHO ALEBO VÝSLEDNÉHO TEXTU (1800 ZNAKOV TEXTU)

1 NORMOSTRANA PREKLADU V TERMÍNE DO 2+ DNÍ

10 EUR

1 NORMOSTRANA PREKLADU V EXPRESNOM TERMÍNE DO 1 DŇA

20 EUR