PONUKA PREKLADOV

 TECHNICKÉ PREKLADY

Vo svojej ponuke mám preklady textov z oblasti stavebníctva, baníctva, geológie, dopravnej problematiky a automobilového priemyslu, ako aj preklady návodov na obsluhu z rôznych technických oblastí.

PRÁVNICKÉ PREKLADY

Prekladám texty z oblasti obchodného, majetkového a trestného práva.

MARKETINGOVÉ PREKLADY

Zaoberám sa prekladom marketingových textov najrôznejšieho druhu, vrátane prekladov textov internetových stránok.

VEDECKÉ PREKLADY

V ponuke mám preklady z oblasti prírodných a humanitných vied.

PREKLADY PROJEKTOV Z EURÓPSKEJ ÚNIE

Ponúkam preklady textov projektov a inej dokumentácie v rámci programu INTERREG SLOVENSKÁ REPUBLIKA – POĽSKÁ REPUBLIKA, ako aj iných transhraničných projektov.