O MNE

Som prekladateľkou a tlmočníčkou poľského jazyka. Preklady a tlmočenie nie sú len mojou každodennou prácou, ale aj veľkou záľubou. Poľština a slovenčina sú moje materinské jazyky.

Ponúkam svojím klientom 7 rokov skúseností v oblasti písomných a ústnych prekladov pre firmy, korporácie, štátne a európske inštitúcie, občianske združenia, neziskové organizácie, ale aj súkromné osoby.

Ponúkame svojím klientom nielen pomoc v prekladoch technických, právnických a marketingových textov, ale aj tlmočenie počas obchodných stretnutí, ako aj pomoc pri nadväzovaní nových obchodných kontaktov, ako aj udržovaní kontaktu so stálymi klientmi.

Pre firmy vykonávam aj prieskum trhu v závislosti od konkrétnych požiadaviek klienta.